BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

CẦN THƠ FORD THÔNG BÁO BỔ NHIỆM NHÂN SỰ.

Nhằm mục đích bổ sung nhân sự Quản lý cho Công ty Cần Thơ Ford để thực hiện và hoàn thành vượt mục tiêu kế hoạch kinh doanh 2022-2023 cũng như các chiến lược phát triển kinh doanh dài hạn khác, Ban Tổng Giám Đốc Cần Thơ Ford quyết định bổ nhiệm nhân sự:

Ông Mai Tuấn Cảnh - vị trí Quyền Giám Đốc Xưởng Dịch Vụ CN Phú Quốc.

Xin Chúc mừng các Anh, Kính chúc Anh nhiều sức khoẻ và thành công trên cương vị mới.

Cần Thơ Ford, Ngày 30/05/2022.